[db:头部]:Mỗi chi bộ, đảng viên xây dựng chươ

- Biên tập. :admin -

[db:头部]:Mỗi chi bộ, đảng viên xây dựng chươ

Từ cuối năm 2016, Chi ủy Chi bộ ấp An Quy (xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) đã triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII ở các cuộc họp chi bộ, họp dân. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thủ, Bí thư Chi bộ ấp An Quy cho biết: “Chi bộ đã triển khai bốn đợt tuyên truyền trong các cuộc họp chi bộ hằng tháng và sáu đợt tuyên truyền trong các cuộc họp dân lồng ghép nội dung của Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII. Tất cả 17 đảng viên đang sinh hoạt của Chi bộ đều đăng ký cam kết thực hiện nội dung của Nghị quyết với những kế hoạch cụ thể, bám sát tình hình ở địa phương”. Đảng viên Dương Văn Hoàng chia sẻ, khi Chi bộ triển khai thực hiện Nghị quyết, từng đảng viên đã kiểm điểm bản thân để tự chấn chỉnh. Qua đó, thể hiện trách nhiệm của mỗi người trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao ở cơ sở. Việc quán triệt thực hiện Nghị quyết đã góp phần làm trong sạch nội bộ, đảng viên mạnh dạn phê bình và tự phê bình trong các cuộc họp, không còn nể nang như trước. Từ đó, đảng viên Chi bộ ấp An Quy đã coi trọng việc hành động, gương mẫu trong tất cả các hoạt động, phong trào.

Trong năm 2017, việc xây dựng hai cây cầu nông thôn, một tuyến đường bê-tông của ấp An Quy đều có sự đóng góp tích cực của các đảng viên. Khi thực hiện công trình nào, Chi ủy Chi bộ đều tổ chức họp dân công khai, bầu ra ban giám sát, ban chỉ đạo rồi cùng bà con triển khai nhằm giảm tối đa chi phí xây dựng mà vẫn bảo đảm chất lượng. Mới đây, Chi bộ ấp An Quy đã lãnh đạo nhân dân xây dựng công trình cầu nông thôn tại tổ nhân dân tự quản số 12 trong thời gian 38 ngày với kinh phí gần 22 triệu đồng từ nguồn vận động tài trợ. Trong quá trình thi công, Chi bộ ấp đã cử đảng viên đến cùng người dân xây dựng và giám sát công trình. Đồng chí Trương Thanh Thế, 80 tuổi, 55 năm tuổi Đảng, được bầu làm giám sát công trình trong suốt thời gian thi công cho biết: Người dân trong ấp đóng góp tiền để chi ăn, uống cho lao động trong quá trình thi công cho nên để giảm được chi phí xây dựng. Bản thân tôi lớn tuổi, không lao động nặng được nên Chi bộ và nhân dân giao nhiệm vụ giám sát việc thi công. Điều này cũng là thể hiện vai trò đi đầu, gương mẫu của từng đảng viên trong Chi bộ.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đa Phước Hội Tô Công Bằng, việc triển khai Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII được Đảng ủy quán triệt đến từng chi bộ, đảng viên. Trong đó, tập trung vào đối chiếu, tự soi, tự sửa và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, mỗi đảng viên đều viết cam kết để thực hiện chương trình hành động của mình. Năm 2016, một đảng viên đã bị kỷ luật khiển trách do không hoàn thành chức trách được giao. Hiện tại, Đảng ủy đang tiếp tục tập trung quán triệt thực hiện nội dung của Nghị quyết để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, giữ trong sạch nội bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII. Trên cơ sở đó, tất cả các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đều đã hoàn thành việc xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện. Nội dung chương trình hành động bám sát tình hình thực tiễn của đảng bộ, chi bộ, của đơn vị, địa phương, chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ với những công việc cụ thể, có xác định nội dung trọng tâm và phân công đơn vị, cá nhân phụ trách, thời gian thực hiện cho nhiệm kỳ và từng năm. Theo đó, qua nghiêm túc kiểm điểm, đối chiếu với các biểu hiện suy thoái, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm là chưa kịp thời có chủ trương xử lý một số tổ chức đảng và cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thiếu chủ động, quyết liệt, còn trông chờ chỉ đạo của trên cho nên kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo chưa đạt yêu cầu. Một số đồng chí cấp ủy viên còn nể nang, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình, thiếu sâu sát cơ sở. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công mỗi cán bộ lãnh đạo hỗ trợ một xã, phường, thị trấn để thực hiện Nghị quyết. Khi cán bộ gần cơ sở sẽ thông tin nhanh và bám sát tình hình thực tế của từng địa phương để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Để thể hiện tinh thần gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã thống nhất chủ trương và cho đăng công khai các bản đăng ký nội dung chương trình hành động và thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí bí thư huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trên Báo Đồng Khởi để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân biết và giám sát việc thực hiện.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Bến Tre tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch hành động của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc đăng ký và thực hiện chương trình hành động cá nhân của cán bộ, đảng viên một cách thiết thực, hiệu quả, kiên quyết. Kịp thời biểu dương những cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nội dung đăng ký công việc năm 2017, đồng thời phê bình, nhắc nhở những đảng viên chưa thực hiện nghiêm những nội dung đã đăng ký, xem đây là một tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm.

HOÀNG LÊ

Anh sẽ thích bài này? You'll like the following article.